Η επιχείρησή σας στον Παγκόσμιο Ιστό (world wide web)

world wide web
Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web ή απλά www) είναι η πλέον δημοφιλής υπηρεσία του διαδικτύου, η οποία μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε μία τεράστια συλλογή ψηφιακών εγγράφων, τους ιστοτόπους. Σελίδες, κείμενο, πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, ηχητικά και άλλα ντοκουμέντα.

Κάθε δικτυακή δομομονάδα του διαδικτύου αποτελείται από συνδεδεμένους υπολογιστές σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα το δίκτυο υπολογιστών των κεντρικών γραφείων μίας εταιρείας. Αυτά τα δίκτυα με την σειρά τους συνδέονται σε ευρύτερα δίκτυα, όπως Εθνικά και υπερεθνικά. Το ευρύτερο δίκτυο στον κόσμο λέγεται παγκόσμιος ιστός και είναι μοναδικό (δηλαδή δεν υπάρχουν παραπάνω από ένα δίκτυα υπολογιστών παγκόσμιας κλίμακας).

Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται τόσο τα γήινα δίκτυα, όσο και τα δίκτυα των δορυφόρων της και άλλων διαστημικών συσκευών που είναι συνδεδεμένα. Ο παγκόσμιος ιστός είναι ουσιαστικά ένα πληροφοριακό σύστημα που βασίζεται σε συγκεκριμένο μοντέλο δεδομένων, το οποίο με την σειρά του βασίζεται σε κόμβους (nodes), άγκυρες (anchors) και υπερσυνδέσμους (links ή hyperlinks).

Οι κόμβοι είναι φορείς του περιεχομένου, ενώ οι άγκυρες είναι περιοχές του περιεχομένου των κόμβων από όπου ξεκινούν ή καταλήγουν σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι συνδέουν δύο κόμβους.

Το www (ακρωνύμιο του World Wide Web) είναι εφαρμογή η οποία περιλαμβάνει εντός του όλο το περιεχόμενο του διαδικτύου. Όλοι οι ιστότοποι είναι μέσα σε αυτό και όταν τους αναζητούμε για να δούμε το περιεχόμενό τους, τις αναζητούμε μέσω του www. Είναι το αποκαλούμενο και (απλά) web (ιστός) και βασίζεται σε:

http (ή https πλέον): Πρωτόκολλο
html: Περιεχόμενο
browser (φυλλομετρητής): Το εργαλείο χάρη στο οποίο έχουμε πρόσβαση
server (εξυπηρετητής ή διακομιστής): Ο χώρος "αποθήκευσης" των ιστοτόπων (και όχι μόνο)

Η επιστήμη του Web ή επιστήμη του Παγκόσμιου Ιστού αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία του εφευρέτη του World Wide Web, Tim Berners-Lee και σηματοδοτείται από την ίδρυση της Ερευνητικής Πρωτοβουλίας για την επιστήμη του Web.

Το 1989 ο Sir Timothy John Berners-Lee, μέλος του κέντρου CERN (Κέντρο Φυσικής Υψηλής Ενέργειας), επινόησε τον Παγκόσμιο Ιστό, προσπαθώντας να βρει ένα τρόπο να αρχειοθετεί τις επιστημονικές μελέτες των συνεργατών του CERN. Πολύ γρήγορα ενσωματώθηκε στις υπηρεσίες του διαδικτύου κυριαρχώντας χάρη στον απλό τρόπο περιήγησης και αναζήτησης πληροφοριών.

Για το πως μπορεί η επιχείρησή σας (ή η οποιαδήποτε ενδιαφέρουσα ιδέα σας) να βρει την θέση της στον Παγκόσμιο Ιστό (website, eshop, blog, social media, vlog, video, email κλπ) ελάτε σε επικοινωνία με την Art@Net...